MÚSICAS SIN PREJUICIOS

108.0 FM RADIO NAVA

'CANNONBALL'

Escucha o descarga 'Cannonball' en el Programa de radio de Lozano 'Músicas sin prejuicios' en 'Radio Nava'

Escucha o descarga solo la alocución aquí.

ALOCUCIÓN

Escucha o descarga el programa completo aquí.

PROGRAMA COMPLETO

MÚSICAS SIN PREJUICIOS

108.0 FM RADIO NAVA

'CANNONBALL'

Listen or download 'Cannonball' in the Lozano's Radio Show' 'Músicas sin prejuicios' on 'Radio Nava'

Listen or download just the speech here.

SPEECH

Listen or download the full program here.

FULL PROGRAM